Health precautions Serbian

FEDERACIJA PRIVREDNIKA U TURIZMU GRČKE

 

INFORMATIVNI MATERIJAL ZA GOSTE

APARTMANA I HOTELA O PRIDRŽAVANJU

SANITARNIH PROTOKOLA U OKVIRU PREDUZIMANJA

MERA PROTIV VIRUSA KORONA COVID - 19

 
 

Dragi gosti,

Želimo Vam dobrodošlicu u Lighthouse Apartments.

Obaveštavamo Vas da su naše smeštajne jedinice prilagođene specijalnim sanitarnim procedurama, na osnovu kojih funkcionišu turistički objekti u okviru preduzimanja mera u borbi protiv virusa korona COVID-19, kako je propisano članom 6632. Zajedničke Odluke Ministarstava ekonomije, zdravlja i turizma, (Službeni list 1632 Β’ / 21-4-2021).

Svi zaposleni u našim smeštajnim jedinicama su prošli neophodnu obuku za poštovanje i sprovođenje sanitarnih procedura.

Smeštajni objekat je dobio sertifikovanu oznaku „Health First“ od Ministarstva zdravlja, što je dokaz da se sanitarne procedure poštuju.

Ulažemo napore da budemo u koraku sa novonastalom situacijom, izazvanom pandemijom virusa korona COVID-19, pa stoga Vas molimo za razumevanje i za sprovođenje mera u cilju sprečavanja prenošenja virusa COVID-19.

Obaveštavamo Vas da ovaj objekat i preduzeće ne snose građansku odgovornost prema nijednom licu, direktno ili indirektno povezanom sa virusom korona COVID-19, s obzirom da se pridržavamo specijalnih sanitarnih procedura procedura i posedujemo sertifikovanu oznaku „Health First“ od Ministarstva zdravlja (paragraf 5, član 60, Zakon 4688/24.05.2020.).

U ime uprave u Lighthouse Apartments želimo Vam ugodan i siguran boravak!

 

 

OPŠTA PRAVILA

 • U prostorima gde je neophodno, nalaze se sredstva za ličnu zaštitu: maska (obična hirurška maska ili platnena maska) i rukavice za jednokratnu upotrebu.
 • Preduzeće posluje u skladu sa objavom Ministarstva zdravlja „Očuvanje javnog zdravlja od virusa korona SARS-COV-2 u sistemima snadbevanja vodom i kanalizacionim sistemima“.
 • Svi zaposleni u našem preduzeću primenjuju osnovne mere za borbu protiv virusa korona COVID-19: higijena ruku, upotreba dezinfekcionih sredstava, izbegavanje rukovanja, pridržavanje fizičke distance, izbegavanje dodirivanja lica rukama i uopšte mere koje se odnose na održavanje lične i respiratorne higijene.
 • Kao odgovorna osoba u objektu određen/a je Giota Marabea , sa zaduženjem da sprovodi plan i mere sanitarnih procedura, u okviru preduzimanja mera u borbi protiv virusa korona COVID-19.
 • Poštuju se predviđene procedure u skladu sa uputstvima Insituta za javno zdravlje, ukoliko se pojavi slučaj za koji se može osnovano sumnjati da je zaražen virusom COVID-19.
 • Zaposleni u objektu koriste sredstva za ličnu zaštitu, ona sredstva koja su neophodna.
 • Zaposleni kod koga se manifestuju simptomi virusa ne dolazi na posao, a povratak na radno mesto je moguć nakon odrađenog testa koji je negativan. Takođe, ukoliko je zaposleni došao u kontakt sa zaraženim, u obavezi je da ostane kući. U ovim slučajevima zaposleni obaveštava svog nadređenog o primeni plana delovanja u slučaju sumnje da je neko u objektu zaražen.
 • U cilju očuvanja javnog zdravlja, uprava vodi evidenciju zaposlenih i svih gostiju koji odsedaju u ugostiteljskim jedinicama – ime i prezime, država iz koje potiču, datum dolaska i odlaska, kontakt podaci (adresa, telefon, email), da bi bila omogućena komunikacija u slučaju da je neko od navedenih bio u direktnom kontaktu za zaraženim COVID-19, što može naknadno biti utvrđeno.
  Takođe se uzima u obzir Opšti Pravilnik o Zaštiti ličnih podataka (GDPR) i obaveštavaju se svi posetioci da se evidencija vodi zbog očuvanja javnog zdravlja.
 • Preduzeće poseduje specijalnu opremu – medical kit, u slučaju da se pojavi sumnja da je neko od gostiju zaražen, koji se sastoji od opreme kao što su jednokratne maske, dezinfekciona sredstva, antibakterijske vlažne maramice za čišćenje, kecelja, mantil dugih rukava i laserski toplomer.
 • Poštuju se mere držanja distance i izbegavanje gužve tokom procedure check-in/check-out
 • Sve key cards kartice i ključevi se odlažu u specijalnu kutiju i dezinfikuju se pre predaje istih gostima.
 • Preduzeće je uskladilo radno vreme na način da između check in/check out procedure postoji vremenski period (check out do 11h i check in od 15h). Ovaj vremenski period je neophodan, da bi se tokom njega soba detaljno očistila, dezinfikovala i provetrila.
 • Zabranjen je ulaz u sobe onima koji nisu gosti smeštajnih jedinica.
 • Sprovode se specijalne mere čišćenja u slučaju pojave zaraženog slučaja, u skladu sa uputstvima iz Instituta za javno zdravlje.
 • Zaposleni se u toku radnog vremena pridržavaju mera za sprečavanje prenošenja virusa korona COVID-19, zabranjeno je pušenje, konzumacija hrane i pića, dok je obavezna primena rukavica, maski (hrirških ili platnenih), mantila i zatvorenih cipela.
 • Čišćenje soba nije učestalo, u cilju sprečavanja dolaska u kontakt osobe zadužene za higijenu sa potencijalnim zaraženim, te samim tim u cilju sprečavanja prenošenja virusa. Svakodnevno menjanje posteljine i peškira neće biti praktikovano, osim po zahtevu gosta.
 • Postoji politika koja nudi opciju regularnog čišćenja i čekanja 24 časa prije nego što se soba preda gostu, kao i opciju detaljnog čišćenja – dezinfekcije (na primer: čišćenje parom) površina i kupatila.
 • Površine koje su od tkanine, kao što je nameštaj, se tretiraju aparatom na paru na temperaturi višoj od 70°.
 • Prilikom sortiranja prljave posteljine zaposleni poštuju sanitarna pravila i nose specijalnu kecelju za jednokratnu upotrebu preko uniforme, rukavice i masku.
 • Sva korištena posteljina i peškiri se odlažu u zatvorene, označene kese ili džakove, i na taj način se nose u vešeraj.
 • Označene su prostorije u kojima se razdvojeno odlažu čisto i prljavo rublje.
 • Kolica u kojima se prevozi rublje u zatvorenim džakovima se dezinfikuju nakon svake upotrebe.
 • Rublje, posteljina i peškiri se peru regularnim deterdžentima na temperaturama 70° i više.
 • Ukoliko je potrebno angažovanje vanjskih saradnika radi pranja rublja i uniformi, sprovodi se kontrola i poštuju se mere isporuke i preuzimanja u skladu sa propisanim merama.
 • Brinemo o čistoći uniformi i rublja, kao i o njihovom transportu do soba, restorana i drugih prostora, u skladu sa propisanim merama.

Recepcija/ WC

 • Na recepciji kao i u javnim toaletima postoji dostupno sredstvo za dezinfekciju (fiksirano kao i u ambalažama). Takođe, površine pulta na recepciji se redovno dezinfikuju.
 • Recepcija je koncipirana u skladu sa merama za sprečavanje virusa, uz naznaku na podu da je neophodno držati distancu od 2 metra, a nameštaj je postavljen na način da bi se izbeglo formiranje redova i na optimalan način regulisalo vreme čekanja gostiju.

Lokali povećanog sanitarnog interesa

 • U lokalima u kojima se priprema i služi hrana: u restoranima a la carte, restoranima sa bufe – švedskim stolom, barovima u zatvorenom i na otvorenom prostoru, primenjuju se sanitarne odredbe i procedure na način kako su one propisane od strane Instituta za javno zdravlje.
 • I u ovim lokalima je obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku i izlasku (fiksirana dezinfekciona sredstva ili sredstva u ambalaži), kao i sprovođenje mera za zaštitu od prenošenja virusa korona COVID-19 od strane zaposlenih.
 • Postoje sredstva za suvu dezinfekciju ruku u obliku gelova na svim prostorima u fiksiranim aparatima ili ambalažama (npr. na recepciji, u javnim toaletima).

Bazen

 • Najveći broj gostiju koji mogu istovremeno boraviti u bazenu je: 1 kupač na 5 m2.

Mere u slučaju sumnje da je gost zaražen virusom korona COVID-19

 • Ukoliko neko od gostiju manifestuje simptome koji ukazuju na virus korona COVID-19 primenjuju se sledeće mere:
 1. Osoba odgovorna za sprovođenje sanitarnih procedura se ODMAH obraća Institutu za javno zdravlje, putem telefona 210 5212054 ili 1135 da bi slučaj bio ocenjen od strane lekara.
 2. Ukoliko je neophodna hitna hospitalizacija, usled ozbiljne kliničke slike pacijenta, on se prebaca u najbližu zdravstvenu ustanovu, kao pacijent za koga postoji sumnja da je zaražen virusom korona COVID-19. U slučaju da ne postoji mogućnost da se najbliža zdravstvena ustanova na adekvatan načine pobrine za pacijenta, odnosno ako ne postoje sanitarni uslovi za njegov prijem, u tom slučaju je obavezno predvideti mogućnost transporta pacijenta bolničkim kolima ili helikopterom do najbliže ustanove adekvatno opremljene za njegov prijem.
 3. Ukoliko pacijent ima blagu kliničku sliku, lekar uzima uzorak za laboratorijsko testiranje radi potvrđivanja virusa korona COVID-19.
 4. Ukoliko lekar slučaj oceni kao mogući zaraženi od COVID-19, osoba odgovorna za sprovođenje sanitarnih procedura se ODMAH obraća Institutu za javno zdravlje, putem telefona 210 5212054 ili 1135 (tokom 24h), da prijavi sumnju o zaraženoj osobi i potvrdi uputstva o daljim koracima.
 5. Pacijent sa blažom kliničkom slikom ostaje u svojoj sobi, sve dok se ne obelodane rezultati laboratorijskog testiranja.
 6. U toku ovog boravka, izbegava se ulazak zaposlenih u sobu pacijenta, ukoliko ne postoji važan razlog za to. Ako postoji potreba, određuje se jedna osoba – zaposleni, koji će isključivo kontaktirati sa gostom, koji je možda zaražen.
 7. Lekar i zaposleni u hotelu koji će imati pristup sobi u kojoj boravi gost (za koga se sumnja da je zaražen ili gost za koga se potvrdi da je zaražen) su u obavezi da koriste sredstva visoke zaštite, ako što su maske, naočari, nepropusne mantile za jednokratnu upotrebu. Isto važi i za zaposlene koji će održavati higijenu prostorije u kojoj se nalazi zaraženi.
 8. Ako se potvrdi da je gost zaražen korona virusom COVID-19, prebacuje se u poseban hotel koji ima ulogu karantina, a kasnije u sanitarnu jedinicu u kojoj su zbrinuti pacijenti zaraženi virusom, ukoliko je potrebna hospitalizacija. Ako se ne potvrdi prisustvo virusa, gost se smešta u hotel, uz instrukcije lekara o daljim koracima.
 9. Pacijent se prevozi uz nošenje obične hirurške maske i u privatnom prevoznom sredstvu.
 10. Ako postoji pratnja pacijentu, na primer suprug ili supruga, tada se pratnji dodeljuje obična hirurška maska, ističe se da je neophodno pranje ruku svaki put kada dolazi u kontakt sa pacijentom (ili njegovom pljuvačkom), a obavezno pre konzumiranja jela, pića ili dodirivanja lica.
 11. Uvek je neophodno uzeti podatke o bliskom srodniku pacijenta, u slučaju da bude potrebna saglasnost za eventualne intervencije, a pacijent ne bude u mogućnosti da komunicira.
 12. Korišteni sanitarni pribor (hirurška maska za jednokratnu upotrebu, rukavice) se odlažu u kantu za smeće, da ne bi došlo do ponovnog korišećenja istih.
 13. Nakon odlaganja gore navedenog pribora, ruke se detaljno peru vodom i sapunom. Ističe se da upotreba rukavice ne zamenjuje pranje ruku, koje je ključna mera prevencije.